عنوان عنوان
عنوان عنوان عنوان عنوان
کد خبر:10228
پ
عطایی ولادت
ارسالی از مجید رسولیان

مولودی حسن عطایی از امام علی (ع)

مولودی حسن عطایی از امام علی ، مولودی جانان منه عطایی ، دانلود مولودی عطایی از امام علی ، مولودی جانانه من حسن عطایی ، مولودی حیدر حیدر حیدر عطایی ، سرود حیدر حیدر حیدر حسن عطایی   دریافت فایل تصویری جانان منه،هم جان منه همیشه سلطان منه روح و ریحانه منه حضرت مرتضی علی،تموم […]

مولودی حسن عطایی از امام علی ، مولودی جانان منه عطایی ، دانلود مولودی عطایی از امام علی ، مولودی جانانه من حسن عطایی ، مولودی حیدر حیدر حیدر عطایی ، سرود حیدر حیدر حیدر حسن عطایی


مولودی حسن عطایی از امام علی ، مولودی جانان منه عطایی ، دانلود مولودی عطایی از امام علی ، مولودی جانانه من حسن عطایی ، مولودی حیدر حیدر حیدر عطایی ، سرود حیدر حیدر حیدر حسن عطایی


 

دریافت فایل تصویری

جانان منه،هم جان منه

همیشه سلطان منه روح و ریحانه منه

حضرت مرتضی علی،تموم ایمانه منه

جانان منه ، هم جان منه

بار،ساقی چشمه کوثر،نفس نبی مطهر

حضرت اول و آخر،شیر غیور و دلاور

وجانشین پیغمبر،بنازم این دو برادر

مونس هر کی …،الگوی مالک اشتر

شافع وادی محشر،فاروق صدیق اکبر

فاتح قلعه خیبر، حیدر

کل جهان را فقط او صاحب است

عشق به اولاد علی واجب است

آن عملی را که خدا طالب است

حب علی ابن ابی طالب است

بار،شاه عالمه،رزق حلالمه

برکت کل سالمه،رمز خوشیه حالمه

خداست یابشر علی،همیشه این سوالمه

شاه عالمه رزق حلالمه

رکن و اساس اذان و فوق زبانو بیان

و همیشه در ضربان و نقل زبان و دهان

پناه و خط امان، فاتح و شیردیان

و کلید هنگ جنان و صاحب کل جهانه و حیدر

ظاهر و باطن همه غائبن

بعد نبی فقط علی نائب است

آن عملی را که خدا طالب است

حب علی ابن ابی طالب است

نورش منجلی،هم جان نبی

عشق علی ازلی،بر همه شیعیان ولی

تموم ذرات زمین فقط می گن علی علی

اساس و معنی دین و نون عیان و مبین

و بدون او دل اذین و جانشین امین رازق کل زمین

و معنی عرش قرینه و مثال در و نگینه و بدون مثل و قرین

قبله اهل یقینه و دشمن او چه لعینه

و حبل الله متینه و حیدر

وحی نبی را فقط او کاتب است

دلم فقط به سمت او راغب است

آن علی را که خدا طالب است

حب علی ابن ابی طالب است

جدیدترین مولودی ها


مولودی حسن عطایی از امام علی ، مولودی جانان منه عطایی ، دانلود مولودی عطایی از امام علی ، مولودی جانانه من حسن عطایی ، مولودی حیدر حیدر حیدر عطایی ، سرود حیدر حیدر حیدر حسن عطایی

کلیدواژه : آن علی را که خدا طالب است حب علی ابن ابی طالب استآن عملی را که خدا طالب استاساس و معنی دین و نون عیان و مبینالگوی مالک اشتربر همه شیعیان ولیبرکت کل سالمهبعد نبی فقط علی نائب استبنازم این دو برادرتموم ایمانه منهتموم ذرات زمین فقط می گن علی علیجانان منهحب علی ابن ابی طالب استحب علی ابن ابی طالب است بارحضرت اول و آخرحضرت مرتضی علیحیدر3بارخداست یابشر علیدانلود مولودی عطایی از امام علیرزق حلالمهرمز خوشیه حالمهروح و ریحانه منهرکن و اساس اذان و فوق زبانو بیان و همیشه در ضربان و نقل زبان و دهانساقی چشمه کوثرسرود حیدر حیدر حیدر حسن عطاییشافع وادی محشرشاه عالمهشاه عالمه رزق حلالمهشیر غیور و دلاورظاهر و باطن همه غائبنعشق به اولاد علی واجب استعشق علی ازلیفاتح قلعه خیبرفاتح و شیردیان و کلید هنگ جنان و صاحب کل جهانه و حیدر 3بارفاروق صدیق اکبرقبله اهل یقینه و دشمن او چه لعینه و حبل الله متینه و حیدر 3بارمولودی جانان منه عطاییمولودی جانانه من حسن عطاییمولودی حسن عطایی از امام علیمولودی حیدر حیدر حیدر عطاییمونس هر کی ...نفس نبی مطهرنورش منجلیهم جان منههم جان منه بارهم جان نبیهمیشه این سوالمههمیشه سلطان منهو بدون او دل اذین و جانشین امین رازق کل زمینو معنی عرش قرینه و مثال در و نگینه و بدون مثل و قرینوجانشین پیغمبروحی نبی را فقط او کاتب است دلم فقط به سمت او راغب استپناه و خط امانکل جهان را فقط او صاحب است
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

وبلاگ سلام

یک وبلاگ در مورد تمامی موضوعات از جمله تکنولوژی ، علمی ، خبری ، مذهبی ، ورزشی و … می باشد.
این وبلاگ تحت نظر سایت خرید سلام به نشانی kharidsalam.ir بوده و صرفا بخش وبلاگ آن به حساب می آید.

فروشگاه اینترنتی خرید سلام:

خرید سلام تلاش دارد تا تمام کالاهای  مجاز بازرگانی را بدون واسطه و با قیمت بسیار مناسب در اختیار مشتریان عزیز قرار دهد. علاوه بر این خرید سلام آماده هرگونه همکاری با تولید کنندگان ، فروشندگان ، واردکنندگان و صادر کنندگان عزیز میباشد.

مشاهده فروشگاه

مسابقات وبلاگ سلام :

در وبلاگ سلام جهت ارتقاء سطح اطلاعات کاربران اقدام به برگزاری مسابقاتی با موضوعات و مناسبت های مختلف به صورت دوره ای می کند  و جوایز ارزنده ای را هم برای برندگان در نظر گرفته است.

شرکت در مسابقه